Fiorentina 2 1930

Fiorentina 2 1930

 Fiorentina 1930, seconda maglia

VIFIO230