Fiorentina 1982

Fiorentina 1982

Fiorentina 1982, prima maglia

BEFI182
50,00 Euro