Torino 2008

Torino 2008

Torino 2008, prima maglia

BETO108