Torino 2005

Torino 2005

Torino 2005, prima maglia

BETO105